Jste zde:

Cimbálová muzika Dolňácko

21.06.2008

Počátek lidové muziky v Hluku – podle dostupných informací pamětníků - se váže k počátku dvacátého století. Její vývoj, hodně podobný u ostatních muzik na Slovácku, vedl i k založení cimbálové muziky DOLŇÁCKO.

Prvotním typem lidové muziky byla muzika gajdošská (gajdy a dvoje housle) a hudecká (dvoje housle, basa, klarinet) : housle „držely“ melodii, basa rytmus a klarinet „cifroval“. Vývojem hry a doplňováním nástrojů dochází k novému složení kapely a vzniku cimbálové muziky : primáš drží vedoucí hlas (první housle), je podporován tercem (housle druhé), kontry (viola či housle) s basou a cimbálem (určují rytmus a dávají harmonický základ melodii). Pro oblast Dolňácka, Hluk a okolí jsou typické táhlé písně s volným tempem a výraznou rytmikou, často podporovanou párovým tancem: pro Hluk je charakteristický tanec „hucké sedlcké“.

První zmínka o hudecké muzice v Hluku je spojena s rokem 1935. Jejím vedoucím byl Jan Kožík z čísla 43. V době válečné a v období těsně po válce bylo folklorní dění utlumeno až do roku 1952, kdy učitel Dominik Černý založil Slovácký krúžek a cimbálovou muziku, primášem byl František Hrubý. Rokem 1956 počínaje, vzniká mladá cimbálová muzika při základní škole : jejím vedoucím je Jaroslav Šebestík, učitel zpěvu. V nastávajících letech se ve vedení střídají Josef Hrubý (otec současného člena CM) a oba Jaroslavové Hrabovští (otec a syn). A právě druhý z jmenovaných obnovuje mládežnický základ muziky ze žáků školy (1963) a „pokládá základní kámen“ ke vzniku muziky, kterou o tři roky později (1966) přebírá – jak jinak, opět učitel - Jožka Polách a zakládá cimbálovou muziku DOLŇÁCKO.

Muzika s primášem Jožkou Poláchem ve složení Jenda Hrubý, Franta Jelének a Jindra Borýsek (terc), Jura Galda, Tonda Plaček (kontry), Franta Říha (klarinet), basisté Tonda Šimčík, Jarda Horňák a Jara Hrabovský (cimbál) se zpěvačkou Marií Mitáčkovou a Aničkou Hájkovou. Prvním oficiálním vystoupením muziky jako celku bylo VINOBRANÍ v říjnu roku 1966. Uměli jsme asi patnáct písniček a návštěvou nás poctil Hradišťan s legendárním Jaroslavem Staňkem ...

Postupem času se v kapele vystřídali cimbalisté Jaroslav Čech, Milan Maňásek, Pavel Dudešek, Jura Hubáček, Jura Bukvic, Jura Riedich a Fera Kovář, basisté Jožka Mareček a Staňa Vlk, obligát Mirek Pechál, kontry Mirek Kočí a přibyl i druhý klarinet Jura Mitáček : Mirka Šopíková posiluje zpěv a samozřejmě – Jožka Pilát jako basista a charismatický zpěvák.

A ve složení z výše uvedených muzikantů hraje muzika dodnes...


Foto Foto

Fero