Jste zde:
  • Zamyšlení o internetových prohlížečích

Zamyšlení o internetových prohlížečích

Internetový prohlížeč je aplikace, která je spoustou uživatelů velmi podceňována (tomu nasvědčuje skutečnost, že více než 30% uživatelů stále používá zastaralý Internet Explorer 6). Internet Explorer (dále jen IE) firmy Microsoft se dostal do podvědomí uživatelů zejména díky velké oblibě operačního systému Windows, při jehož instalaci je automaticky nainstalován. Toho, kdo se nepohybuje v počítačovém světě, asi nenapadne, že by mohlo existovat ještě něco jiného, nějaký jiný, dokonalejší nástroj pro prohlížení oblíbených webových stránek. A věřte, existuje.

Něco málo z historie

Historie internetových prohlížečů sahá do doby, kdy se na bitevním poli setkali dva velcí soupeři – firma Microsoft a Netscape Communications Corporation. V té době neexistovaly žádné jednoznačné standardy (neboť celé odvětví bylo v „plenkách“), každý výrobce se zařídil víceméně po svém. Pro vývojáře webových stránek to byla velmi těžká doba, neboť stránky, které fungovaly s jedním prohlížečem, nefungovaly (nebo velmi špatně) s prohlížečem jiným. Díky rychlé expanzi operačního systému Windows na stolní počítače, vyšla z tohoto souboje nakonec vítězně firma Microsoft. Programátoři začali optimalizovat své výtvory právě pro IE, který tak zaujal dominantní postavení na trhu.

S postupem času (rok 2000) se začaly formovat standardy pro tvorbu webových aplikací. Cílem těchto norem bylo, aby programátorem vytvořené stránky fungovaly v širokém spektru internetových prohlížečů.

Přicházejí nový hráči

Lidé, kteří poznali IE blíže, zjistili, že obsahuje velkou spoustu chyb a neduhů. Společnosti zabývající se tvorbou software vycítily, že se v odvětví internetových prohlížečů objevila trhlina. Začaly vznikat nové internetové prohlížeče společností jako Mozilla Comporation, Opera Software, Apple Computer. Ty postavily své prohlížeče na striktní podpoře standardů, dostupnosti uživatelům (jsou zdarma) a možnosti rozšířit prohlížeč o další doplňky zvyšující uživatelský komfort. Mimo to se vývoj většiny těchto aplikací nezaměřuje pouze na operační systém Windows, ale je možné je použít i na jiných platformách (např. Linux). Z nově se formujících produktů začal velmi brzy vyčnívat prohlížeč Firefox firmy Mozilla Comparation, který pomalu přesvědčoval své uživatele o nových kvalitách v této oblasti. Microsoft nejprve zcela ignoroval nově se vyvíjející situaci i možné konkurenty. Vznikaly sice nové verze (5.0, 5.5, 6), ale stále obsahovaly velké množství implementačních chyb, podpora standardů (částečně i kvůli zpětné kompatibilitě se staršími verzemi) nebyla dostatečná. To vedlo k přesunu části uživatelů od IE k jiným alternativám, zejména k produktům firmy Mozilla Comporation. Ve snaze o znovu získání dominantního postavení vydal Microsoft nový prohlížeč, IE 7. Ten oproti svému předchůdci přinesl mnohá vylepšení, přesto některé chyby zůstaly. IE 7 nesplnil očekávání.

Současný stav

V současné době (červenec 2008) je možné uživatele rozdělit na:
  • uživatele IE6 (33.3%)
  • uživatele IE7 (31.6%)
  • uživatele prohlížeče Firefox (29%)
  • ostatní (6,1%) preferující prohlížeče Opera, Safari atd.
(zdroj: www.rankings.cz)

Vidíme, že současné době převládá zastaralý IE 6 (bohužel), právě díky uživatelům, kteří se bojí inovace nebo ani inovaci nechtějí. Jeho náskok však není tak výrazný, jak tomu bylo dříve.

Z mého pohledu jednoznačně vítězí Firefox, který se dokázal ve své době postavit Goliáši a myslím, že vyšel vítězně. Nesrazil sice obra na kolena, ale ukázal, že pro spoustu lidí existuje i jiná, zajímavější cesta. Jeho obliba stále roste a tím tlačí vývojáře firmy Microsoft k vytvoření prohlížeče, který mu bude plně konkurovat schopnostmi a ne tradicí uživatelů navyklých na IE z dob „temna“.

A jaký z toho plyne závěr?

Jisté je, že vnesením silné konkurence do oblasti internetových prohlížečů vydělal uživatel, který má nyní možnost si vybrat z poměrně široké škály kvalitních produktů, které jsou v drtivé většině případů nabízeny zcela zdarma. Přítomnost uživatelů IE není pro vývojáře webových aplikací nijak příjemná (musí své stránky speciálně upravovat tak, aby byly funkční i pro různé verze tohoto prohlížeče), není je však možno přehlížet. Stále jich je a bude velké procento. Uživatel si má právo vybrat, jaký prohlížeč chce použít. Musí však počítat s tím, že ve spoustě případů mu bude upřeno to „něco navíc“, co umožňují moderní prohlížeče jako Firefox, Opera atd. Možná se situace změní s příchodem nové verze IE8, která by měla přinést snad již opravdovou podporu platných standardů. Ale nechme se překvapit...

Dohny

Dodatek:

Webové stránky DOLŇÁCKO byly testovány v internetových prohlížečích Firefox 2, Firefox 3, Opera 9, Safari 3, IE6, IE7. Dle představ autora je zobrazují první tři jmenované prohlížeče. Internet Explorer byl „donucen spolupracovat“ za cenu mírně zhoršeného designu.

Zajímavé odkazy: